Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız
Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Menü

İk özlük dosyası

İk özlük dosyası

Kategori: İnsan Kaynakları

Ürün Kodu: İk özlük dosyası 8

Fiyatı: 449 TL

Özlük dosyasının Hukuki ve Mali boyutları,

İşçi özlük dosyası

Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

 

Özlük dosyasında bulunması gerekenler,

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER
İşe Başvuru Formu
Hizmet Sözleşmesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
GSS Giriş Bildirgesi
SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
Aile Durum Bildirimi Formu
İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
Ücret Hesap Pusulası
Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
Referansları ve CV’ si
Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
Sağlık Raporu
Kan Grubunu Gösterir Belge
Adli sicil kaydı
Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
Yıllık Ücretli İzin Cetveli
Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
2 adet vesikalık Fotoğraf
Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
İş Kazası Tutanağı
Çalışma Belgesi
Fazla Çalışma Onay Belgesi
İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
İstifa Dilekçesi
İbraname
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve
bilgilendirmelerin belgeleri
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin
İmzasını Taşıyan belgeler


personel özlüğü

ortak kayıt durumları

Yıllık izin takipleri

Sosyal Güvenlik Müfettişleri acısından özlük dosyasının Önemi.

 

ve Daha Fazlası.