Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız
Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız Abek Kobi Danışmanlık teşvik ve girişimcilerimizin yanındayız

Menü

Sağlıklı Turizm Sertifikası vermeye yetkili kuruluşlar açıklanmıştır.

Sağlıklı Turizm Sertifikası vermeye yetkili kuruluşlar açıklanmıştır.

Sağlıklı Turizm Sertifikası vermeye yetkili kuruluşlar açıklanmıştır.

GENELGE NO: 20/76
ÖNEMLİ

İlgili Birim: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük

Konu: "Sağlıklı Turizm Sertifikası" vermeye yetkili firmalar açıklandı

İlgi: 10.05.2020 – 20/68 Tarih / Sayılı Genelgemiz

Yönetici Özeti:Ülkemizde faaliyet gösteren konaklama ile yeme ve içme işletmelerinde başlatılacak "Sağlıklı Turizm Sertifikası" vermeye yetkili firmalar Bakanlıkça açıklandı.

Sayın Üyemiz, 

İlgi Genelgemizde belirtildiği üzere  T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ile  tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirleri tanımlandığı "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon" programının başlatıldığı bildirilmişti.

Sertifika kriterlerinin denetimi ve belgelendirilmesi konusunda, yetkili uluslararası sertifikasyon kuruluşları Bakanlık tarafından (https://www.tga.gov.tr/belgelendirmeye-yetkili-firmalar/) açıklanmış olup firma bilgileri Genelgemizin sonunda sunulmaktadır.

Başvuru ve Firma seçimi işletmelerin kararına bağlı olup, Bakanlıkça tavsiye edilen tesisin özelliklerine göre belirlenecek aylık Sertifika bedeli ve işletmeler için Taahhütname örneği Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

“SAĞLIKLI TURİZM SERTİFİKASI” zorunlu olmayan, isteğe bağlı bir belge olmakla birlikte, bu sürece başından itibaren önemli ölçüde katkı sağlayan Sektör Örgütlerinden birisi olarak TÜROB; dünyanın içinde bulunduğu, özellikle Turizm Sektörüne büyük yara veren bu zorlu süreçte Türkiye’nin, öncesindeki kazanımlarına yeniden dönebilmesi, duyulacak güvenle tercih edilen Turizm Destinasyonu olabilmesini bir an önce sağlamak üzere, bir yandan zorunlu olmayan “SAĞLIKLI TURİZM SERTİFİKASI”nın yaygınlaştırılması gereğini, bir yandan da üyelerine destek olmak görev bilinci ile SERTİFİKA almak isteyen  ÜYELERİ için sertifika bedelinin belirli  bir kısmının Birliğimiz tarafından karşılanması üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu konuda kısa bir süre içerisinde Siz değerli Üyelerimize bilgi verilecektir.

Bu arada olası başvuru ve yetkili firma ile ilgili ön kararınızı Merkez ofisimize bildirmenizi rica ederiz.

Konuyu önemine binaen bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜROB - Türkiye Otelciler Birliği                                                                             

Müberra ERESİN                                                      

Yönetim Kurulu Başkanı      

Yetkili Sertifikasyon Kuruluşları

1-RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

2-TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.

3-Llyod’s Register Gözetim Ltd. Şti.

4-Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı

5-BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri A.Ş.

EKLER                                       

EK 1 – Aylık Sertifika Bedelleri ve İşletme Taahhütname Örneği

EK 2 - 10.05.2020 – 20/68 Tarih / Sayılı Genelgemiz

http://www.turob.com/tr/genelgeler/turob-genelgeleri/genelge-no2068

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GENELGE NO: 20/77

ÖNEMLİ

İlgili Birim: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük

Konu : Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci

İlgi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20.05.2020 – 2020/8 Tarih / Sayılı Genelgesi

Yönetici Özeti: T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte faaliyete geçecek olan müstakilen işletilen yeme-içme tesislerinde, ilgi Genelgede belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğini sağlanması gerekmektedir.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgi Genelgesi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçildiği;

Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte faaliyete geçecek olan müstakilen işletilen yeme-içme tesislerinde, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğini sağlanması gerektiği bildirilmiştir.

GENEL İLKELER VE BİLDİRİMİ

Turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanır, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılansorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulantedbirler dikkate alınarak güncellenir. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösterenmüşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır. Bu işlemler SağlıkBakanlığı'nın yayınladığı Covid 19 rehberinde açıklanmıştır.

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanır, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.

COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanır. Sorumlu personelce protokole uyulmasısağlanır.

MİSAFİR KABULÜ

1-Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanır. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılır.

2-Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

3-Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulur. Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması sağlanır.

4-Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanır.

5-Ödeme alanlarında kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenir veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanır.

6-Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizler, eldiven takmaz ve taşıtları maskeli kullanır. 

YEMEK SALONU VE GENEL KULLANIM ALANLARI

1-Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenir ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılır.

2-Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.

3-Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.

4-Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.

5-Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

6-Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır, servis ise mutfak personeli tarafından sunulur.

7-Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanır.

8-Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır.

9-Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır.

10-Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulur.

11-Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenir, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanır.

12-Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz. 

PERSONEL

1-Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılır, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınır.

2-Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanır.

3-Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılır, el antiseptiği bulundurulur.

4-Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı izlenir.

5-Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.

6-Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilir.

7-Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenir, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanır.

8-Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım, vb) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanır.

9-Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır. 

GENEL TEMİZLİK VE BAKIM

1-Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılır, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulur.

2-Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenir, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanır, klor bileşiklerinin zarar verdiği post cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70'lik alkol bazlı ürünler kullanılır, izlenebilirlik kayıtları tutulur.

3-Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenir, dezenfeksiyonu sağlanır ve izlenebilirlik kayıtları tutulur.

4-Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılır, tek kullanımlık kağıt havlular kullanılır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur.

5-Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlar.

6-Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanır.

7-Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilir.

8-Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır. Vantilatörler ise kullanılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenir ve sık sık doğal havalandırma yapılır.

9-Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanır.

MUTFAK VE SERVİS ALANLARI

1-Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanır.

2-Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulur. Mutfak alanlarına görevli olmayan personel giremez.

3-Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanır.

4-Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmez.

5-Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanır. Elle sık temas eden yüzeyler 1/100'lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinir.

6-Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında yıkanır.

7-Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanır, ellerini düzenli olarak yıkar ve antiseptik ile temizler.

8-Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılır.

İŞLETME ARAÇLARI

1-Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

2-İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç içinde sürekli maske takılır.

3-Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanır.

4-Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vb) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanır.

Bu genelge sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.

Konuyu önemine binaen bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜROB - Türkiye Otelciler Birliği                                                                             

Müberra ERESİN                                                      

Yönetim Kurulu Başkanı      

EK                                        ;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20.05.2020 – 2020/8 Tarih / Sayılı Genelgesi

Yorumlar
Yorum Yap